Prof. Dr. Necdet Özçay

Genel Cerrahi - Gastroenterolojik Cerrahi - Transplantasyon

ULUSAL YAYINLAR

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. S.Seçkin, F.Aksoy, A.Korkmaz, Z.Şenel, N.Özçay, “Karaciğerin inflamatuar pseudotümörü”. Ankara Patoloji Bülteni, 1993; 10, 59-61.

 2. N.Özçay, R.Zhong, D.Grant, “İnce barsak transplantasyonundan sonra intestinal allogreft mikrosirkülasyonunda meydana gelen değişikliklerin intravital videomikroskopik analizi”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 1995; 11, 227-33.

 3. N.Özçay, R.Zhong, BM.Garcia, D.Grant, “Kalp allograft rejeksiyonunun CD45RB monoklonal antikorlar ile inhibe edilmesi”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 1995; 11, 372-6.

 4.  F.Ercan, O.Hamamcı, H.Besim, N.Özçay, A.Korkmaz, “1057 Tiroidektomi olgusunun retrospektif analizi”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 1995; 11, 191-7.

 5.  N.Özçay. “İnce Barsak Transplantasyonu: Endikasyon ve sonuçları”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 2000; 16, 15-24.

 6.  N.Özçay, M.Valvano, B.Garcia, L.Dafoe, R.Zhong, “Non-toxic lipopolisaccharide in combination with cyclosporin A prevents intestinal graft rejection in the rat”.  Clinical and Experimental Surgery, 2000; 8, 2-9.

 7.  N.Özçay, A.Korkmaz, N.Aras. “Modifiye Shouldice yöntemi ile kasık fıtığı onarımı”. Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi, 2000; 6, 460-4.

 8.  N.Özçay, H.Gündoğdu, S.Yılmaz, G.Neşşar, M.Akoğlu. “Kalıtsal protein S eksikliği ve aktive protein C direncine bağlı superior mezenterik ven trombozu. Olgu sunumu”.  Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2001; 15, 58-60.

 9.  N.Özçay, H.Gündoğdu, C.Kayaalp, T.Oruğ, M.Akoğlu. “İntestinal transplantasyon adayı çok kısa barsak sendromu. Olgu Sunumu”. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2001; 15, 179-80.

 10. T.Oruğ, N.Özçay, H.Gündoğdu, N.Turhan, M.Akoğlu, F.Atalay. “Mekanik barsak obstruksiyonu oluşturulan ratlarda büyüme hormonu ve pentoksifilin kullanılmasının intestinal anastomoz yara iyileşmesi üzerine etkisi”. Ankara Cerrahi Dergisi, 2001;3,  192-7.

 11.  N.Özçay, H.Gündoğdu, N.Turhan, G.Aydoğ, T.Oruğ, F.Atalay, M.Akoğlu. “Erken mide kanseri. 14 yılda izlenen 60 olgunun sonuçları”. Ankara Cerrahi Dergisi, 2002; 4, 105-12.

 12. N.Özçay, T.Oruğ, H.Gündoğdu, F.Atalay, M.Akoğlu, “Kısa barsak sendromu: Kime ne zaman intestinal transplantasyon?”. Ankara Cerrahi Dergisi, 2002; 4, 113-9.

 13. M.Ulaş, N.Özçay, A.Bostanoğlu, S.Işık, M.Şavkılıoğlu, F.Atalay. “Prolen mesh ile tension-free herni onarımı. 42 aylık takip sonuçları”. Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi,    2002; 8, 595-8.

 14. N.Özçay, M.Ulaş, A.Bostanoğlu, G.Aydoğ, N.Turhan, F.Atalay, M.Akoğlu. “Pankreas endokrin tümörleri. Cerrahi tedavi sonuçları”. Ankara Cerrahi Dergisi 2002;4(4):1-5.

 15.  B.Baydar, N.Özçay, M.Akoğlu. Uveal malign melanomanın karaciğer metastazı- Bir olgu sunumu.   Akademik Gastroenteroloji Dergisi   2003; 2(3): 152-4.

 1.  B.Baydar, N.Özçay, C.Keçe, F.Atalay. Pakreas pseudokisti pankreas kanseri tanısında gecikmeye neden olur mu? Olgu sunumu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi  2004;3:144-6.

 1. B.Baydar, F.Atalay, A.E.Demirbağ, T.Dalgıç, N.Özçay. Mide adenokarsinomlu total situs inversus: Olgu Sunumu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2005;4(3):205-7.

 1. B.Baydar, M.Arhan, İ.Özer, G.Aydoğ, N.Özçay, T.Dalgıç, F.Atalay. Yetmiş bir yaşında over kist torsiyonu olan over teratomu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2005;4(3):202-4.

 1. M.Akdoğan, N.Özçay, N.Doğrucan, S.Kaçan, B.Kayhan, ZMY. Kılıç, M.İbiş, O.Yüksel. Karaciğer transplantasyon önceliğini belirlemede hangi model etkin; MELD skoru? CHILD skoru ? Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2008;7(2):73-6.

 1. S.Leventoğlu, S.Özdemir, N.Özçay, H.Uncu, F.Küçükel, K.Gülpınar. Pilonidal sinüs tedavisinde primer kapama ile Limberg flap sonuçlarının karşılaştırılması. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi 2008;19:90-92.

 1. L.Soylu, U Aydın, S Aydın, N.Özçay. Akut apandisite neden olan endometriozise bağlı appendiks invaginasyonu. Ulusal Cerrrahi Dergisi 2014:30:106-8.

 2. K.Arslan, A.Özant, N.Özçay, H.Besim. Postsplenektomik sepsis sendromu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2017;16(2):82-84.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 1. N.Özçay, CM.Schlachta, R.Zhong, BM.Garcia, DR.Grant. “Ratlarda intestinal     allograft rejeksiyonu ile ilgili mukozal mikrovaskuler disfonksiyonun  intravital video mikroskopik analizi”. (sözlü bildiri) Türkiye Organ Nakli Derneği, 2. Bilimsel Kongresi, Ankara, 1994.

 2. N.Özçay, R.Zhong, BM.Garcia, DR.Grant. “Kalp allograft rejeksiyonunun CD45RB monoklonal antikorlar ile inhibe edilmesi”. (sözlü bildiri) Türkiye Organ Nakli Derneği, 2. Bilimsel Kongresi, Ankara, 1994.

 3. N.Özçay, D.Grant, M.Valvano, B.Garcia, R.Zhong, “Effects of non-toxic LPS (R.Capsulatus) on small bowel transplantation in the rat”. (sözlü bildiri) Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 1996. 

 4. N.Özçay, D.Grant, J.Fryer, D.Freeman, B.Garcia, R.Zhong. “Local immunosupressive therapy on small bowel transplantation in the rat with budesonide”. (sözlü bildiri) Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 1996.

 5. M.Çağlıkülekçi, N.Özçay, T.Oruğ, N.Renda, G.Aydoğ, M.Akoğlu, M.Dirlik.  “Tıkanma sarılığı oluşturulan deneklerde growth hormon (GH) uygulanmasının anastomoz yara iyileşmesine etkisi”. (sözlü bildiri) Ulusal Cerrahi kongresi, İstanbul, 2000.

 6. N.Özçay, G.Neşşar, H.Gündoğdu, S.Yılmaz, M.Akoğlu. “Kalıtsal protein S eksikliği ve aktive protein C direnç düşüklüğüne bağlı superior mezenterik ven trombozu: Bir vaka takdimi”. (poster sunumu) Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2000.

 7. N.Özçay, H.Gündoğdu, ZÖ.Tekin, F.Atalay, M.Akoğlu. “İntestinal transplantasyon adayı çok kısa barsak sendromu”. (poster sunumu) 17.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2000. 

 8. B.Koçak, N.Özçay, N.Turhan, T.Oruğ, F.Gönenç. “Ratlarda renal iskemi reperfüzyon hasarının CD44 expresyonu üzerine etkisi”. (sözlü bildiri) Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 2. Kongresi, İstanbul, 2000. 

 9. N.Özçay, T.Oruğ, H.Gündoğdu, G.Aydoğ, N.Renda, F.Atalay. “Kısa barsak sendromunun ince barsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi”.  (sözlü bildiri) 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2001.

 10. N.Özçay, E.Altıparmak, H.Gündoğdu, F.Atalay, M.Akoğlu, B.Şahin. “Benign biler darlıklar: Uzun dönem takip sonuçları”. (sözlü bildiri) 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,  Antalya, 2001.

 11. N.Özçay, S.Akbaba, S.Kaman, F.Atalay. “ Benign bilier darlıklar için yapılan bilio-enterik anastomozların uzun dönem takip sonuçları”. (sözlü bildiri) 5.Uluslararası Katılımlı HPB Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 2001.

 12. N.Özçay. “İntestinal transplantasyon modelleri”. (panel sunumu) 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara, 2002. 

 13. M.Ulaş, N.Özçay, S.Akbaba, S.Işık, M.Şavkılıoğlu, F.Atalay. “Tension-free yöntemi ile kasık fıtığı onarımı: 42 aylık takip sonuçları”. (sözlü bildiri) Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002.

 14. N.Özçay, M.Ulaş, A.Bostanoğlu, G.Aydoğ, F.Atalay, M.Akoğlu. “Endokrin pankreas tümörü olgularımız”. (sözlü bildiri) Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002.

 15. T.Oruğ, N.Özçay, H.Gündoğdu, N.Turhan, M.Akoğlu, F.Atalay. “Mekanik barsak obstrüksiyonunda büyüme hormonu ve pentoksifilinin intestinal anastomoz iyileşmesine etkisi”. (sözlü bildiri) Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002.

 16. N.Özçay, T.Oruğ, H.Gündoğdu, F.Atalay, M.Akoğlu. “Kısa barsak sendromu: Kime ne zaman intestinal transplantasyon”. (sözlü bildiri) Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002.

 17. N.Özçay, T.Oruğ, N.Turhan, N.Renda, F.Atalay, M.Akoğlu. “İnce barsak transplantasyonunda intestinal anastomoz iyileşmesi”. (sözlü bildiri) Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002.

 18. N.Özçay, E.Altıparmak, H.Gündoğdu, F.Atalay, M.Akoğlu, B.Şahin. “ Benign bilier darlıklar: Multimodal tedavi yaklaşımı”. (sözlü bildiri) Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002.

 19. N.Özçay, N.Turhan, G.Aydoğ, H.Gündoğdu, F.Atalay, M.Akoğlu. “Erken mide kanseri olgularımız”. (sözlü bildiri) Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002.

 20. N.Özçay, M.Akdoğan, B.Şahin. “Karaciğer transplantasyonu sonrası gelişen safra yolu darlığı için çoklu stent tedavisi.” (poster) Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, İzmir, 2003.

 21. M.Ercan, N.Özçay, F.Atalay, M.Akoğlu. “Rektum tümörlü kadın olgularda jinekolojik organ tutulumu”. (Sözlü Bildiri) Kolorektal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2003.

 22. B.Tunç, S.Kaçar, E.Altıparmak, E.Parlak, N.özçay. Koledokoduedonostomili hastalardaki ERCP bulgularımız (poster) 20 nci Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya , 2003.

 23. M.Ercan, N.Özçay, F.Atalay, OH.Elbir, M.Şavkılıoğlu. “Çift stapler tekniği ile aşağı anterior rezeksiyon yapılan rektum tümörlü olgularda erken dönem mortalite ve morbidite sonuçları.” (Sözlü bildiri) Ulusal Cerrahi Kongresi , Antalya, 2004.

 24. B.Baydar, F.Atalay, C.Aydın, N.Özçay. “Mide adenokarsinomu olan bir situs inversus totalis olgusu.” (Poster) Ulusal Cerrahi Kongresi , Antalya, 2004.

 25. B.Baydar, N.Özçay, F.Atalay. Torsiyone over teratomu olgusu. (Poster). Ulusal cerrahi kongresi, Antalya, 2004.

 26. B.Baydar, N.Özçay, OH.Elbir, F.Atalay. Retroperitoneal paraganglioma: 4 olgu sunumu. (Poster) Ulusal cerrahi kongresi, Antalya, 2004.

 27. N.Özçay. Konferans. Karaciğer rezeksiyon kursu. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004.

 28. N.Özçay , M.Akdoğan,  N.Doğrucan, S.Kaçan, O.Yüksel. Karaciğer transplantasyon önceliğini belirlemede MELD ve  CHILD skorunun önemi.(Sözlü bildiri) Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi, Nevşehir, 2004.

 29. H.Tülüce, N.Doğrucan, K.Vural, Ş.Küçüker, M.Akdoğan, N.Özçay. Transplantasyon adaylarının seçiminde psikososyal değerlendirmenin önemi. (Sözlü bildiri) Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi, Nevşehir, 2004.

 30. T.Oruğ, N.Özçay, C.Kayaalp, Y.Özoğul, M.Şavkılıoğlu, C.Seven, F.Atalay. Modifiye Piggyback tekniği ile karaciğer transplantasyonu ve erken deneyimimiz. (Poster) Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi, Nevşehir, 2004.

 31. T.Oruğ, N.Özçay, C.Seven, M.Şavkılıoğlu, F.Atalay. Karaciğer transplantasyonunda kaval kaçakları önlemede basit bir test ve TYİH deneyimi. (Poster) Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi, Nevşehir, 2004.

 32. M.Akdoğan, N.Özçay, S.Kaçar, N.Doğrucan. Sirotik evredeki kronik hepatit B hastalarında Lamivudine tedavisinin etkinliği. (Poster) Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi, Nevşehir, 2004.

 33. A.Güngör, G.Şanver, N.Özçay. Karaciğer transplantasyonu sonrası koma gelişen bir olguda beslenme destek tedavisinin rolü. (Poster) Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi, Nevşehir, 2004.

 34. S.Kaçar, F.Nişancı, M.Akdoğan, N.Özçay, S.Çetin, N.Doğrucan, A.Ş.Köksal. Karaciğer transplantasyonu adayı olan kronik karaciğer hastalarında antropometrik ölçümler. (Poster) Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi, Nevşehir, 2004.

 35. F.Nişancı, S.Kaçar, S.Çetin, M.Akdoğan, N.Özçay, N.Doğrucan. Karaciğer transplantasyonu olan hastaların transplantasyon sonrası antropometrik ölçümlerinin ve beslenme durumlarının takibi. (Poster) Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi, Nevşehir, 2004.

 36. S.Leventoğlu, S.Özdemir, N.Özçay, H.Uncu, F.Küçükel, K.Gülpınar. Sakrokoksigeal pilonidal sinüs tedavisinde primer kapama  ve Limberg flep sonuçlarının karşılaştırılması. (Poster) Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

 37. S.Leventoğlu, N.Özçay, S.Özdemir, K.Gülpınar, F.Küçükel. Ultrasonically activated scalpel ile laparoskopik appendektomi sonuçlarımız. (Poster) Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

 38. N.Özçay. Ö.Ataoğlu, L.Soylu. S.Leventoğlu, F.Küçükel. Benign kistik mesothelioma:Olgu Sunumu. (Poster) 23 ncü Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 2006.

 39. N.Özçay, S.Leventoğlu, L.Soylu, S.Aydın, F.Küçükel. Meckel divertikülü içinde fitobezoara bağlı gelişen intestinal obstrüksiyon: Olgu sunumu (Poster) 23 ncü Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 2006.

 40. S.Özdemir, K.Gülpınar, S.Leventoğlu, HY. Uslu, F.Küçükel, H.Uncu, E.Türköz, N.Özçay. Epiploik appendajitis tanı ve tedavi yöntemleri (Poster). Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

 41. N.Özçay. Karaciğer transplantasyonu sonrası gelişen vasküler ve safra yolu komplikasyonları. (Panel) 5 nci Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2008.

 42. N.Özçay, S.Aydın, L.Soylu, U.Aydın, E.Türk. Anatomik malformasyonlu olgularda laparoskopik apendektomi. (Poster) Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

 43. N.Özçay, L.Soylu, S.Aydın, U.Aydın. Appendiks invaginasyonu: Olgu Sunumu. (Poster) Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

 44. N.Özçay. Sıçanlarda ince barsak transplantasyon modeli. (Sözlü bildiri) 4 ncü Ulusal Hayvan Bilimi Kongresi, Samsun, 2015.

 45. N.Özçay. Sıçanlarda böbrek transplantasyon modeli. (Sözlü bildiri) 4 ncü Ulusal Hayvan Bilimi Kongresi, Samsun, 2015.

 46. N.Özçay, Çapı 1 mm’den küçük arterlerde güvenli bir anastomoz tekniği. (Poster sunumu) 20 nci Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016.

 47. N.Özçay N.Bayraktar, B.Tunç, B,Çevirici, E.İlkerli, C.Yüceer, Ö.Çiçek. Parsiyel ve yaygın akut mezenterik iskemi ve nekrozda kan biyokimyası değişikliklerinin analizi. (sözlü sunum) 20 nci Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016.

 48. N.Özçay, EY.Akçay, B.Altun, Y.Deveci, E.Ermin, S.Gülay, C.Haberal, Ş.Şekeroğlu, Probiyotiklerin kolon anastomoz yara iyileşmesi üzerine etkisi. (sözlü sunum) 20 nci Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016.

 49. N.Özçay. Xenotransplantasyon araştırmalarında outbred deney hayvanı kullanımı. (sözlü bildiri) 20 nci Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016.

 

Kitap Bölümleri:

 1. Z.Zhang, L.Zhu, N.Ozcay, J.Duff, D.Grant, R.Zhong. “The mouse small bowel, kidney, liver and heart transplantation at the University of Western Ontario”. Recent Advance in Experimental Microsurgery, Editör: Teruho Kajimoto, Hideki Kitatani. Noto Printing Company, Japan, 1996: 75-80.

 2. N.Özçay. “İnce barsak transplantasyonu”, Temel ve Sistematik Cerrahi ,  Editör:  Hüseyin Gülay, İzmir Güven Kitapevi, 2005; 761-76.   

 3. N.Özçay. “Pankreas  transplantasyonu”,  Temel ve Sistematik Cerrahi,   Editör:  Hüseyin Gülay, İzmir Güven Kitapevi, 2005; 761-76.  

 4. S.Coşkun, S.Aydın, N.Özçay. Akut karın ağrısı olan yaşlıya yaklaşım. Geriatrik Geropsikiyatrik Aciller. Editörler: Ahmet Turan Işık, Engin Eker. Som Kitap 2009; 195-218.