Prof. Dr. Necdet Özçay

Genel Cerrahi - Gastroenterolojik Cerrahi - Transplantasyon

ÖZGEÇMİŞİM

necdet_özçay

Necdet Özçay Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun olan Dr. Necdet Özçay Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimini 1990 - 1994 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi'nden almıştır.


Ankara'daki Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniğinde 1998 - 2000 yıllarında Gastroenteroloji Cerrahisi üst ihtisasını yapmıştır.


1993 - 1996 tarihleri arasında Klinik ve Laboratuar Araştırma Görevlisi olarak Genel Cerrahi ve Transplantasyon Klinikleri Western Ontario Üniversitesi, Tıp Fakültesi London, Ontario, Kanada'da; 1998 - 1999 yılları arasında Klinik araştırma görevlisi olarak Multiorgan Transplantasyon Kliniği Northwestern Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Chicago A.B.D.'de; 2002'de Klinik araştırma görevlisi olarak Transplantasyon Kliniği Queen Elizebeth Hospital, Birmingham, İngiltere'de yurt dışı eğitimlerini tamamlamıştır. 2003 yılında Doçentliğe, 2018 yılında Genel Cerrahi Profesörlüğüne yükseltilmiştir. Halen Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenterolojik Cerrahi bölümünde çalışmaktadır.


Karaciğer, Böbrek, Pankreas, İnce Bağırsak Nakli ve Gastroenteroloji Cerrahisinde uzmanlaşan Prof. Dr. Necdet Özçay'ın bu konularda yayınlanmış olan yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda çalışması bulunmaktadır.